• Facebook:
 • Twitter:
 • Român? (România)
 • English (United Kingdom)

Lucrari Recente

       Descrierea Filtrelor Supraaspirante

   Filtrele supraaspirante sau multifunc?ionale îndeplinesc, pe lâng? sarcina principal? de filtrare a aerului ?i urm?toarele func?ii:

 • capteaz? aerul;
 • cresc viteza de curgere a aerului absorbit;
 • prer?cesc aerul;
 • inverseaz? cu 180° fluxul de aer;
 • cresc coeficientul de umplere.

   Filtrele supraaspirante sunt clasificate dup? :

 • func?iile dinamice îndeplinite
 • dimensiunile de gabarit
 • pozi?ie de montaj

Avantajele filtrelor supraaspirante

   În urma cercet?rilor efectuate  ?i a urm?ririi comport?rii acestora cu ocazia mont?rii lor pe diferite tipuri de motoare  s-a ajuns la concluzia c? aceste filtre prezint? o serie de avantaje, ca de exemplu:

 •  aflându-se în contact direct cu aerul, elementul de filtrare asigur? o rezisten?? gazo-dinamic? minim? aerului absorbit, ridicând astfel gradul de absorb?ie ?i de captare;
 •  posibilitatea de autocur??ire a elementului de filtrare;
 •  vizualizarea elementului de filtrare, f?r? demontarea în prealabil a filtrului, pentru  verificarea gradului de înc?rcare cu impurit??i a acestuia;
 • capacitatea filtrelor de aer de a cre?te considerabil viteza aerului absorbit, atât la intrarea cât ?i la ie?irea din filtru;
 • capacitatea filtrelor de aer de a prer?cii aerul  absorbit în interiorul acestuia;
 • capacitatea filtrelor de aer de a crea un u?or efect de supraalimentare care cre?te propor?ional cu viteza deplas?rii autovehiculului;
 • permit multiplicarea func?iilor ?i anume: pe lâng? func?ia principal? de filtrare a aerului, filtrele m?resc gradul de absorb?ie ?i captare, viteza aerului absorbit, prer?cesc aerul absorbit ?i inverseaz? fluxul de aer cu 180° (pentru filtrul inversat).
 • cre?terea puterii motorului cu 8-10%, ?i reducerea consumului de carburant 10-15%, în cazul în care motorizarea se afl? în parametrii normali de func?ionare.

 

Linkuri

 • http://autopieseonline24.ro
 • https://www.facebook.com/attactuningro?fref=ts
 • http://www.axe-design.ro
 • http://www.energielibera.net
 • http://fundatiapolitehnica.ro